ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021

CALENDAR

  DATA LIMITĂ/PERIOADA    EVENIMENTUL  
17 martie 2021Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității.
  22 martie – 27 aprilie 2021Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.
  22 martie – 27 aprilie 2021    Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
  29 martie –28 aprilie 2021Completarea de către părinți online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
  20 mai 2021  Afișarea candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

  Interval orar:

  Luni – Vineri            8,00 – 16,00

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

  1. Certificat de naștere copil – original şi copie
  2. Carte de identitate părinți – original şi copie
  3. Evaluarea psihosomatică – pentru copiii care nu împlinesc 6 (șase) ani până la data de 31 august 2021
  4. Adeverință medicală şi avizul epidemiologic pentru copil

CALENDARUL de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2015-2016

Ordin + Anexa 1_Metodologie_EN 

CALENDARUL

de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

în anul școlar 2015-2016

  1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
  • mai 2016             Limbă și comunicare
  • mai 2016             Matematică și Științe ale naturii
  1. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
  • 30 mai 2016            Limba română           
  • 31 mai 2016            Matematică
  • 2 iunie 2016            Limba maternă
  1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
  • iunie 2016                        Scris – Limba română
  • iunie 2016                        Citit – Limba română
  • iunie 2016                        Matematică
  • iunie 2016                        Scris – Limba maternă
  • iunie 2016                        Citit – Limba maternă