ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021

CALENDAR

  DATA LIMITĂ/PERIOADA    EVENIMENTUL  
17 martie 2021Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității.
  22 martie – 27 aprilie 2021Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.
  22 martie – 27 aprilie 2021    Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
  29 martie –28 aprilie 2021Completarea de către părinți online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
  20 mai 2021  Afișarea candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

  Interval orar:

  Luni – Vineri            8,00 – 16,00

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

  1. Certificat de naștere copil – original şi copie
  2. Carte de identitate părinți – original şi copie
  3. Evaluarea psihosomatică – pentru copiii care nu împlinesc 6 (șase) ani până la data de 31 august 2021
  4. Adeverință medicală şi avizul epidemiologic pentru copil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: