ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

metodologie_înscriere_clasa_pregătitoare_2016

       Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2016

22 februarie 2016 - Afișarea circumscripțiilor școlare la fiecare școala și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean / Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, precum și a instituțiilor unde se realizează evaluarea / Afișarea la sediul școlilor a criteriilor specifice de departajare, realizate de școli
24 februarie 2016 - Organizarea Zilei a porților deschise ale școlii, în care   părintii, copiii și alte persoane interesate pot sa viziteze clasele în care vor învață copiii de la pregătitoare și pot sa discute cu personalul școlii
23 februarie-16 martie 2016 - Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica
23-17 martie 2016             Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul nu poate fi contestat
22 februarie 2016           Afișarea la sediul școlilor și al inspectoratelor școlare a programului de completare a cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
29 februarie-18 martie 2016 Completarea de către părinti, online sau la scoală pe care părintii vor ca cei mici sa o urmeze, a cererilor-tip de înscriere. Validarea acestor cereri-tip de înscrieri se face intre orele 8:00-20:00 de luni până   vineri și intre orele 9:00-13:00 sâmbăta. 

Prima etapa de înscriere în clasa pregătitoare

21 martie 2016   Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinti au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere
22-24 martie 2016  Admiterea sau respingerea cererilor de înscriere la alte școli decât cele de circumscripție
25 martie 2016-Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor care au fost înscriși la o alta scoală, dar nu au fost admiși din cauza lipsei de locuri și care au exprimat în aceasta faza opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție
25-26 martie 2016        Afișarea la sediul școlilor și pe site-ul inspectoratelor școlare a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri ramase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapa.

A doua etapa de înscriere în clasa pregătitoare

29 martie 2016    Afișarea în școli și pe site-ul inspectoratelor a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile
30 martie-8 aprilie 2016    Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate de părinti pentru etapa a doua 
15 aprilie 2016     Afișarea la sediul fiecărei școli a listelor finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare
18-22 aprilie 2016      Soluționarea de către inspectoratele școlare a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo școală

Ce este învățământul primar? Învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a. Învățământul primar este obligatoriu, deci și înscrierea în clasa pregătitoare este obligatorie. 

Ce este școala de circumscripție? Este școala căreia ii sunt arondate locuințele aflate în apropierea sa. Totalitatea străzilor arondate unei școli formează circumscripția școlară. Părintii afla cărei școli ii este arondat copilul de pe site-ul inspectoratului școlar județean, unde vor fi publicate circumscripțiile școlare,  planul de școlarizare și numărul de clase pregătitoare alocate.  
%d bloggers like this: